Hoe herken je 5G

Hoe herken je 5g. En de gemeente Maastricht had toestemming gegeven voor een kleine test met deze gevaarlijke straling. Maar de telecom bedrijven zetten het meteen groot op. Mensen kom massaal in opstand want dit gaat mis. Voor mij wederom een voorbeeld van het falende beleid. En ook waarschijnlijk de reden waardoor ik de afgelopen weken rondloop met ernstige hoofdpijnklachten. Kitty Nuyts, Gert-Jan.Krabbendam@maastricht.nl. facebook @stralingsinfo

Geplaatst door Rico Maastricht op Donderdag 22 augustus 2019

Geplaatst door Rico Maastricht op Donderdag 22 augustus 2019

Graag massaal delen
Teken dus protest aan bij de gemeente en gebruik daarvoor de onderstaande tekst..

Hier de brief om protest aan te tekenen tegen deze uitrol van 5 G. en wil je een postzegel uitsparen stuur hem dan per mail naar Gert-Jan.Krabbendam@maastricht.nl

Beste mensen,
Hier de brief: ondertekenen en opsturen/ inleveren bij de gemeente op de markt.
Deel hem zo veel mogelijk en laten we 5G een halt toe roepen.

Informatieverzoek
:
Gemeente Maastricht
t.a.v. College van Burgemeester &Wethouders en alle gemeenteraadsleden
Postbus 1992 (Markt 78)
6201 BZ Maastricht (6211 CL Maastricht)
tel.: 14 043 
Email gemeenteraad: griffie@gemeenteraadmaastricht.nl
Maastricht, 21 augustus 2019
Geachte leden van College en Gemeenteraad,
Ondergetekende is verontrust over de genoemde uitrol van het 5G netwerk.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt daarin een actieve rol, mogelijk met goedkeuring van uw gemeente. In haar brief van 27-06 jl. aan de Vaste Kamercommissie EZ schrijft de VNG: “Gemeenten steunen de uitrol van 5G….. In de nota is opgenomen dat een van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte.”
Dit heeft ertoe geleid dat in de Wet Telecommunicatie, die in het najaar bij de Tweede Kamer geagendeerd is, onder #6 de volgende passage is opgenomen: “De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.” Gelukkig ligt deze wet nog ter consultatie (https://www.interneconsultatie.nl/telecomcode) tot 9 september.
Ondergetekende concludeert uit dit wetsvoorstel dat de VNG bepleit de democratie op gemeentelijk niveau uit te schakelen en burgers, die (mogelijke) gezondheidsschade vrezen, buiten spel te zetten qua inspraak- en / of bezwaarprocedures.
Graag verneem ik van u:
1. wie namens Gemeente Maastricht zitting heeft in de VNG?
2. Of u als Raad en / of College ingestemd hebt met de positie, welke de VNG met bovengenoemde brief inneemt?
3. Of u willens en wetens voornemens bent om mijn burgerrechten op gemeentelijk niveau via landelijke wetgeving te laten uitschakelen?
4. Welke zwaarwegende motieven u hebt, indien het antwoord op vraag 3 -ja- zou zijn?
Graag ontvang ik van zowel College als Gemeenteraad uw standpunt, zodat ik mij kan beraden op vervolgstappen.
Tekenend met vriendelijke groet,
Naam: …………………………… Handtekening: ……………………………
Deze brief os opgesteld door de juridisch adviseur van de stichting stralingsarm.nederland@protonmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *