stralingsklachten stapsgewijs

Hoe ontstaan en vorderen stralingsklachten stapsgewijs?

Stralingsklachten beginnen bij verstoring van de spin van de elektronen in het NO-molecuul. Dit heet nitrosatieve-oxidatieve stress.

 1. Vervolgens leidt nitrosatieve-oxidatieve stress tot mitochondriopathie, wat weer indirect de oorzaak kan zijn van 1001 symptomatische stralingsklachten. Deze variëren van elektrohypersensitiviteit, slapeloosheid en hoofdpijn tot kanker, chronische stress, ontstekingen, uitputting en toenemende allergieën etc.. Dit is aangetoond door de Universiteit van Saarland o.l.v. Dr. Ulrich Warnke.
 2. Naast de mitochondriopathie vindt er in met name “zwakke” velden (zwakke wifi, bluetooth) een sterke calciumflux plaats, een uitstoot van calcium-ionen waardoor celmembramen lek worden, simultaan met een toename van vrije radicalen. DEze kunnen nu moeiteloos de mitochondria bereiken, stukvreten en zo bij de eerste celdeling voor kankercellen zorgen. Dit was al bekend bij de FDA in 1976, die sindsdien met het verwijgen hiervan de kankerindustrie beschermd tegen inteligente wetenschap en het proces werd gedetailleerd in kaart gebracht door Dr. Andrew Goldsworthy.
 3. De derde grote aanslag die straling op ons lichaam pleegt, betreft de verstoring van de spiegels van melatonine, serotonine, dopamine, adrenaline, noradrenaline en de wisselwerking tussen acethylcholine en cholinesterase. In gewoon Nederlands: deze derde aanslag geeft klachten als slapeloosheid, depressie, agressie, concentratieproblemen, ADHD die geen ADHD is etc. en treft, naast volwassenen, vooral kinderen en jongeren.
 4. De vierde aanslag is een naar het er op lijkt onomkeerbare verstoring van de niveaus van phenylethylamine en dopamine. Deze verstoring blijkt te blijven ook een half jaar nadat een zendmast is uitgezet.
 5. De vijfde aanslag op het lichaam betreft slaapproblemen door daling van melatonine, serotonine en het steeds kunstmatig triggeren van stresshormonen.
 6. De zesde aanslag betreft de schade die aanhoudende verhoging van stresshormonen adrenaline, noradrenaline en acethylcholine geeft.
 7. De zevende aanslag betreft het op slot gaan van de natuurlijke ontgifting en het veranderen van de lichaamschemie hierdoor, vaak verergerd door het zeer snel toenemend direct medicijngebruik sinds het draadloze tijdperk en indirect door toenemende drinkwatervervuiling door medicijnresten, chemokuren en round-up.

De uitstoot van calcium-ionen uit celmembranen geschied juist bij zogenaamd zwakke wifivelden. Deze zijn dus allerminst veilig. Tot zover de Bleutooth-mythe (zwakke wifi met een 10 meter bereik) of de wifi van de buren die “zwak” is, maar dus niet heus. Dr. Magda Havas noemt wifi de 4 na meest dodelijke straling die we kennen.

Permanente blootstelling aan zwakke microgolven

Dr. Ulrich Warnke ontdekte vervolgens dat permanente blootstelling aan zwakke microgolven chronische nitrosatieve/oxidatieve stress veroorzaakt. Chronische nitrosatieve/oxidatieve stress beschadigt de mitochondria, de ‘energiecentrales’ in onze cellen. Mitochondropathie is de basis van veel hedendaagse chronische ziekten. Denk aan de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose, Parkinson, diabetes, fibromilalgie, artherosclerose en zwaarlijvigheid. Buitengewoon verontrustend hierbij is dat chronische nitrosatieve/oxidatieve stress gegarandeerd onomkeerbare schade zal aanrichten aan het mitochondriaal DNA (Kremer 2003, Kublinski 2004). Dit mitochondriaal DNA is tien keer gevoeliger voor nitrosatieve/oxidatieve stress dan het cellulair DNA. Dit komt omdat in tegenstelling tot cellulair DNA het mitochondriaal DNA niet over ingebouwde DNA-zelfreparatiemechanismen beschikt vanwege een zeer laag gehalte beschikbaar weefselproteïne.

Ulrich Warnke geeft hieronder een uitgebreid detail-overzicht van de directe gevolgen van nitrosatieve-oxidatieve stress:

1. Verstoring van het functioneren van de mitochondria
2. Storingen in het suikerverbruik (pathologische laktatazidose)
3. Verstoring van de neurotransmittorfunctie
4. Storingen van de cholesterinestofwisseling
5. Storingen in de steroïde-hormoonsynthese
6. Storingen in de hemoglobinevorming
7. Het verwekken van mutaties
8. Verstoring van de apopotose (= natuurlijke klok voor celdood; verstoring hiervan is een van de belangrijkste bases voor het ontstaan van kankers – BA)
9. Superoxide-, en Peroxinitrietvorming (hoogtoxisch)
10. Verstoring van de zinkhuishouding
11. Immuunsysteem-wisselmechanisme: TH1-TH2-Switch (verstoring T-cellen = hulpcellen)
12. Acquired Energy Dyssymbiosis Syndrom, AEDS”  (Cottier et al. 1995)

Warnke is zeer uitvoerig en grondig in het toelichten van alle 12 hierboven genoemde punten in zijn tweedelig artikel: Schädigungen des Menschen durch Hochfrequenzsender sind seit Jahrzehnten “Stand des Wissens”

 • Teil I: Pathologischer Wirkungsmechanismus der Schädigung: induzierter Nitrosativer/oxidativer Stress
 • Teil II: Physikalisch möglicher Mechanismus der Schädigung: NO-Radikal-Anregung und -Stabilisierung durch Kombination von DC-Feldern mit Radio- und Mikrowellen

Ook Prof. Andrew Goldsworthy toont aan dat “zwakke” straling niet veilig is

Zelfs mensen die zichzelf niet als elektrosensitief beschouwen krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename klachten wanneer ze voor langere tijd bloot staan aan de straling van wifi, snoerloze telefoons en mobieltjes.

Nitrosatieve oxidatieve stress krijgt assistentie door de invloed van constante blootstelling aan niet-ioniserende straling op calcium-ionen. Dit proces is al jaren bekend en wordt de calcium-efflux genoemd. Onze celmembramen zijn grotendeels uit calcium-ionen opgebouwd, die als het ware het cement vormen die de membramen bijeen houden. Bij constante blootstelling aan elektromagnetische velden (ook aan “zwakke” velden ver onder de ICNIRP-normen) worden calcium-ionen uit deze membramen gekatapulteerd waardoor ze kapot gaan, gaan lekken en er bovenop de nitrosatieve oxidatieve stress nog sneller DNA-beschadiging optreedt. Dit gebeurt in ons hele lichaam. Prof. Andrew Goldsworthy, inmiddels gepensioneerd Lecturer in Biology van het Imperial College London, bracht dit moeilijk te begrijpen proces ook voor de leek heel begrijpelijk onder woorden:

“We worden continue misleid door elementen uit de mobiele telefoonindustrie en elektronische industrie (die enorme sommen geld hebben geïnvesteerd in de infrastructuur) om ons te laten geloven dat gepulste microgolven, zoals gebruikt bij mobieltjes en Wi-Fi onschuldig zijn. Hun enige rechtvaardiging hiervoor is dat de straling te zwak is om significante hitte te veroorzaken wanneer ze geabsorbeerd wordt door levend weefsel. Ze schijnen echter het feit te veronachtzamen dat levende cellen afhankelijk zijn van elektriciteit en elektrisch geladen atomen en moleculen (ionen) om hun gezond functioneren te behouden. Cellen kunnen daarom elektrisch worden beschadigd door elektrische straling, die veel te zwak is om significante opwarming te veroorzaken. Onze cellen gebruiken bijvoorbeeld de energie uit voedsel om ionen uit de mitochondria te pompen (de krachtcentrales in de cel). Deze worden dan daarna weer binnengelaten door een ATPase (een enzym dat een beetje op een waterrad lijkt). Elke draaiing van het rad genereert een molecuul ATP, de primaire energie-eenheid van de cel. Het komt er dus op neer dat een elektrische lading die in en uit deze kleine structuurtjes stroomt, in vrijwel al onze lichamelijke energie voorziet. Een deel van dit ATP wordt dan gebruikt om ionen uit de cel te pompen. Wanneer ze via speciale enzymen (transporteurs genaamd) terugkeren in het celmembraan, dragen ze essentiële voedingsstoffen met zich mee, die de cel moet absorberen. Dus we gebruiken ook elektriciteit om voedsel op te nemen.

Een ander voorbeeld vinden we in onze zenuw-, en hersencellen. Deze gebruiken ATP om natrium-, en kaliumionen door hun externe membramen te pompen. Zenuwimpulsen worden gegenereerd wanneer deze ionen plotseling worden teruggetrokken om scherpe stroompiekjes te geven.

Ten slotte, maar even belangrijk worden de membramen zelf (die maar twee moleculen dik zijn) met elektriciteit bijeengehouden. Ze bestaan hoofdzakelijk uit negatief geladen moleculen, die bijeen worden gehouden door positief geladen ionen (voornamelijk calcium-ionen) die functioneren als een soort cement. Helaas slagen zwakke elektromagnetische velden er in om met zachte hand een aantal van deze calcium-ionen los te peuteren, wat de membraan verzwakt en deze sneller doet lekken. Als gevolg hiervan worden onze lichamen minder efficiënt in het produceren van energie en neigen onze zenuw- en hersencellen meer tot het genereren van foute impulsen. Foute impulsen gegenereerd in sensorische cellen kunnen de symptomen van elektrosensitiviteit geven, terwijl die welke in de hersenen worden gegenereerd het mentaal functioneren kunnen beïnvloeden en ook tot stressgerelateerde hoofdpijn kunnen leiden. Zelfs mensen die zichzelf niet als elektrosensitief beschouwen krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename klachten wanneer ze voor langere tijd bloot staan aan de straling van Wi-Fi, snoerloze telefoons en mobieltjes.

Andere gerapporteerde gevolgen van langdurige blootstelling aan gepulste microgolven omvatten een verhoogd kankerrisico en het verlies van vruchtbaarheid. Dit lijkt geassocieerd te zijn met waarneembare schade aan cellulair DNA, waarschijnlijk als een gevolg van de lekkage van spijsverteringsenzymen uit de lysosomen (kleine deeltjes in levende cellen die de spijsvertering doen en afval recyclen) waarvan de membramen zijn beschadigd door de straling. De pulsen die worden gedragen door microgolven zijn bijzonder schadelijk. Dit is omdat hun zeer korte golflengte de transmissie mogelijk maakt van pulsen met een extreem snelle stijg-, en daaltijd en het is deze snelheid waarmee de velden veranderen (eerder dan hun totale energie) die de meeste biologische schade veroorzaakt. Dit katapulteert vitale calcium-ionen uit de celmembramen, waardoor ze als gevolg gaan lekken. Deze lekkage kan de grote meerderheid verklaren van de waargenomen negatieve effecten voor de gezondheid van langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling. Het is daarom onverstandig en beargumenteerd gevaarlijk om langere periodes te worden blootsgesteld aan Wi-Fi-transmittors, snoerloze telefoons en mobiele telefoons (vooral hun basisstations [= zendmasten] die 24 uur per dag 7 dagen in de week stralen). Publieke ruimtes moeten er zeker niet van worden voorzien voordat alle risico’s aan een onafhankelijke evaluatie zijn onderworpen. Alle claims die stellen dat ze onschuldig zijn omdat ze geen opwarming veroorzaken zijn volstrekt onverantwoord.“

Leggen we de oxidatieve/nitrosatieve stress van Warnke naast de calcium-flux van Goldsworthy (en de overige complicaties) dan krijgen we het zachte allesverwoestende langetermijneffect van chronische blootstelling aan zwakke microgolfstraling angstaanjagend duidelijk voor ogen: onze hele biologische basisstructuur wordt feitelijk langzaam maar zeker op celniveau uiteengereten en vernield. En dit gebeurt op gigaschaal over de hele wereld.

Tabel stralingschade bij verschillende stralingsterktes

Onderstaande tabel geeft een compilatie weer van stralingklachten bij verschillende stralingsterktes. Daaronder volgen nog laterale factoren die een belangrijke rol in dfe discussie zouden moeten spelen, maar eigenlijk standaard worden genegeerd.

Bovenop de ontoelaatbare stralingsniveaus in deze tabel, komen nog de volgende extra belastende factoren:

 1. De elkaar kruisende frequenties bv zendmaststraling x wifi verdubbelt het kankerrisico.
 2. De continu snel afwisselende frequenties zoals bij digitale tv, verergert de schade.
 3. Het continu afwisselen van stralingsvelden – tijdens het lopen door het huis, over straat, of als we slapen door fluctuaties als gevolg van wifi-gebruik door buren – is een extra gezondheidsbelasting.
 4. De 10 Hz puls van wifi en WiMax maakt celwanden lek. Alles tussen 6 en 20 Hz veroorzaakt grote calcium-ionen uitstoot en ontregeld de melatonineproductie in de epifyse. Hiermee wordt de lichaamsafweer tegen kankervorming (vooral borstkanker, prostaatkanker, huidkanker, geslachtsdelenkanker) enorm gereduceerd.
 5. De gedragen informatie geeft extra belastende factoren
 6. De duur van de blootstelling moet in aanmerking worden genomen: de stresshormonen adrenaline en noradrenaline stijgen continu de eerste zes maanden, na het aanzetten van een GSM-zendmast. De dopamine-waarde daalt daarentegen constant. Ook anderhalf jaar na het aanzetten van de zendmast wordt de begintoestand niet meer hersteld. Dit bleek uit een anderhalf jaar durend onderzoek in Beieren, waarbij gedurende anderhalf jaar ook de phenylethylamine aanhoudend daalde, hetgeen op chronische gezondheidsschade duidt. (Publicatie: Umwelt-Medizin Gesellschaft, 2011.)
 7. De complexe interferentie straling en biochemie. Straling blokkeert het ontgiftingsvermogen en de onderlinge communicatie van cellen. Zie Dr. Carlo’s therapie over de foutief als autistisch gediagnostiseerde kinderen, die in een stralingvrije omgeving weer ontgiftten waarna de autistische verschijnselen verdwenen.
 8. De complexe verhoging door straling van chemo-sensitiviteit, waardoor klachten aan voeding of materialen kunnen worden toegeschreven, die eigenlijk straling als oorzaak hebben.

DOOOZz Blog © 2019. Alle rechten voorbehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *