5g Standpunten Fvd

Het kabinet heeft een kritisch advies van onze inlichtingendiensten over het 5G-netwerk onder de pet willen houden. De Tweede Kamer is niet op tijd geïnformeerd; een politieke doodzonde! FVD laat het er niet bij zitten.

✓ Word ook lid van FVD voor maar €25 per jaar https://fvd.nl/word-lid

► TWITTER: https://twitter.com/fvdemocratie
► FACEBOOK: https://facebook.com/forumvoordemocratie
► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fvdnl
► WEBSITE: https://fvd.nl
☻ BAUDET IN DE KAMER: http://bit.ly/2sXRhCK
☻ HIDDEMA IN DE KAMER: http://bit.ly/2thm3bT
☻ SUBSCRIBE NU: http://bit.ly/2tjUcZk

stralingsklachten stapsgewijs

Hoe ontstaan en vorderen stralingsklachten stapsgewijs?

Stralingsklachten beginnen bij verstoring van de spin van de elektronen in het NO-molecuul. Dit heet nitrosatieve-oxidatieve stress.

 1. Vervolgens leidt nitrosatieve-oxidatieve stress tot mitochondriopathie, wat weer indirect de oorzaak kan zijn van 1001 symptomatische stralingsklachten. Deze variëren van elektrohypersensitiviteit, slapeloosheid en hoofdpijn tot kanker, chronische stress, ontstekingen, uitputting en toenemende allergieën etc.. Dit is aangetoond door de Universiteit van Saarland o.l.v. Dr. Ulrich Warnke.
 2. Naast de mitochondriopathie vindt er in met name “zwakke” velden (zwakke wifi, bluetooth) een sterke calciumflux plaats, een uitstoot van calcium-ionen waardoor celmembramen lek worden, simultaan met een toename van vrije radicalen. DEze kunnen nu moeiteloos de mitochondria bereiken, stukvreten en zo bij de eerste celdeling voor kankercellen zorgen. Dit was al bekend bij de FDA in 1976, die sindsdien met het verwijgen hiervan de kankerindustrie beschermd tegen inteligente wetenschap en het proces werd gedetailleerd in kaart gebracht door Dr. Andrew Goldsworthy.
 3. De derde grote aanslag die straling op ons lichaam pleegt, betreft de verstoring van de spiegels van melatonine, serotonine, dopamine, adrenaline, noradrenaline en de wisselwerking tussen acethylcholine en cholinesterase. In gewoon Nederlands: deze derde aanslag geeft klachten als slapeloosheid, depressie, agressie, concentratieproblemen, ADHD die geen ADHD is etc. en treft, naast volwassenen, vooral kinderen en jongeren.
 4. De vierde aanslag is een naar het er op lijkt onomkeerbare verstoring van de niveaus van phenylethylamine en dopamine. Deze verstoring blijkt te blijven ook een half jaar nadat een zendmast is uitgezet.
 5. De vijfde aanslag op het lichaam betreft slaapproblemen door daling van melatonine, serotonine en het steeds kunstmatig triggeren van stresshormonen.
 6. De zesde aanslag betreft de schade die aanhoudende verhoging van stresshormonen adrenaline, noradrenaline en acethylcholine geeft.
 7. De zevende aanslag betreft het op slot gaan van de natuurlijke ontgifting en het veranderen van de lichaamschemie hierdoor, vaak verergerd door het zeer snel toenemend direct medicijngebruik sinds het draadloze tijdperk en indirect door toenemende drinkwatervervuiling door medicijnresten, chemokuren en round-up.

De uitstoot van calcium-ionen uit celmembranen geschied juist bij zogenaamd zwakke wifivelden. Deze zijn dus allerminst veilig. Tot zover de Bleutooth-mythe (zwakke wifi met een 10 meter bereik) of de wifi van de buren die “zwak” is, maar dus niet heus. Dr. Magda Havas noemt wifi de 4 na meest dodelijke straling die we kennen.

Permanente blootstelling aan zwakke microgolven

Dr. Ulrich Warnke ontdekte vervolgens dat permanente blootstelling aan zwakke microgolven chronische nitrosatieve/oxidatieve stress veroorzaakt. Chronische nitrosatieve/oxidatieve stress beschadigt de mitochondria, de ‘energiecentrales’ in onze cellen. Mitochondropathie is de basis van veel hedendaagse chronische ziekten. Denk aan de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose, Parkinson, diabetes, fibromilalgie, artherosclerose en zwaarlijvigheid. Buitengewoon verontrustend hierbij is dat chronische nitrosatieve/oxidatieve stress gegarandeerd onomkeerbare schade zal aanrichten aan het mitochondriaal DNA (Kremer 2003, Kublinski 2004). Dit mitochondriaal DNA is tien keer gevoeliger voor nitrosatieve/oxidatieve stress dan het cellulair DNA. Dit komt omdat in tegenstelling tot cellulair DNA het mitochondriaal DNA niet over ingebouwde DNA-zelfreparatiemechanismen beschikt vanwege een zeer laag gehalte beschikbaar weefselproteïne.

Ulrich Warnke geeft hieronder een uitgebreid detail-overzicht van de directe gevolgen van nitrosatieve-oxidatieve stress:

1. Verstoring van het functioneren van de mitochondria
2. Storingen in het suikerverbruik (pathologische laktatazidose)
3. Verstoring van de neurotransmittorfunctie
4. Storingen van de cholesterinestofwisseling
5. Storingen in de steroïde-hormoonsynthese
6. Storingen in de hemoglobinevorming
7. Het verwekken van mutaties
8. Verstoring van de apopotose (= natuurlijke klok voor celdood; verstoring hiervan is een van de belangrijkste bases voor het ontstaan van kankers – BA)
9. Superoxide-, en Peroxinitrietvorming (hoogtoxisch)
10. Verstoring van de zinkhuishouding
11. Immuunsysteem-wisselmechanisme: TH1-TH2-Switch (verstoring T-cellen = hulpcellen)
12. Acquired Energy Dyssymbiosis Syndrom, AEDS”  (Cottier et al. 1995)

Warnke is zeer uitvoerig en grondig in het toelichten van alle 12 hierboven genoemde punten in zijn tweedelig artikel: Schädigungen des Menschen durch Hochfrequenzsender sind seit Jahrzehnten “Stand des Wissens”

 • Teil I: Pathologischer Wirkungsmechanismus der Schädigung: induzierter Nitrosativer/oxidativer Stress
 • Teil II: Physikalisch möglicher Mechanismus der Schädigung: NO-Radikal-Anregung und -Stabilisierung durch Kombination von DC-Feldern mit Radio- und Mikrowellen

Ook Prof. Andrew Goldsworthy toont aan dat “zwakke” straling niet veilig is

Zelfs mensen die zichzelf niet als elektrosensitief beschouwen krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename klachten wanneer ze voor langere tijd bloot staan aan de straling van wifi, snoerloze telefoons en mobieltjes.

Nitrosatieve oxidatieve stress krijgt assistentie door de invloed van constante blootstelling aan niet-ioniserende straling op calcium-ionen. Dit proces is al jaren bekend en wordt de calcium-efflux genoemd. Onze celmembramen zijn grotendeels uit calcium-ionen opgebouwd, die als het ware het cement vormen die de membramen bijeen houden. Bij constante blootstelling aan elektromagnetische velden (ook aan “zwakke” velden ver onder de ICNIRP-normen) worden calcium-ionen uit deze membramen gekatapulteerd waardoor ze kapot gaan, gaan lekken en er bovenop de nitrosatieve oxidatieve stress nog sneller DNA-beschadiging optreedt. Dit gebeurt in ons hele lichaam. Prof. Andrew Goldsworthy, inmiddels gepensioneerd Lecturer in Biology van het Imperial College London, bracht dit moeilijk te begrijpen proces ook voor de leek heel begrijpelijk onder woorden:

“We worden continue misleid door elementen uit de mobiele telefoonindustrie en elektronische industrie (die enorme sommen geld hebben geïnvesteerd in de infrastructuur) om ons te laten geloven dat gepulste microgolven, zoals gebruikt bij mobieltjes en Wi-Fi onschuldig zijn. Hun enige rechtvaardiging hiervoor is dat de straling te zwak is om significante hitte te veroorzaken wanneer ze geabsorbeerd wordt door levend weefsel. Ze schijnen echter het feit te veronachtzamen dat levende cellen afhankelijk zijn van elektriciteit en elektrisch geladen atomen en moleculen (ionen) om hun gezond functioneren te behouden. Cellen kunnen daarom elektrisch worden beschadigd door elektrische straling, die veel te zwak is om significante opwarming te veroorzaken. Onze cellen gebruiken bijvoorbeeld de energie uit voedsel om ionen uit de mitochondria te pompen (de krachtcentrales in de cel). Deze worden dan daarna weer binnengelaten door een ATPase (een enzym dat een beetje op een waterrad lijkt). Elke draaiing van het rad genereert een molecuul ATP, de primaire energie-eenheid van de cel. Het komt er dus op neer dat een elektrische lading die in en uit deze kleine structuurtjes stroomt, in vrijwel al onze lichamelijke energie voorziet. Een deel van dit ATP wordt dan gebruikt om ionen uit de cel te pompen. Wanneer ze via speciale enzymen (transporteurs genaamd) terugkeren in het celmembraan, dragen ze essentiële voedingsstoffen met zich mee, die de cel moet absorberen. Dus we gebruiken ook elektriciteit om voedsel op te nemen.

Een ander voorbeeld vinden we in onze zenuw-, en hersencellen. Deze gebruiken ATP om natrium-, en kaliumionen door hun externe membramen te pompen. Zenuwimpulsen worden gegenereerd wanneer deze ionen plotseling worden teruggetrokken om scherpe stroompiekjes te geven.

Ten slotte, maar even belangrijk worden de membramen zelf (die maar twee moleculen dik zijn) met elektriciteit bijeengehouden. Ze bestaan hoofdzakelijk uit negatief geladen moleculen, die bijeen worden gehouden door positief geladen ionen (voornamelijk calcium-ionen) die functioneren als een soort cement. Helaas slagen zwakke elektromagnetische velden er in om met zachte hand een aantal van deze calcium-ionen los te peuteren, wat de membraan verzwakt en deze sneller doet lekken. Als gevolg hiervan worden onze lichamen minder efficiënt in het produceren van energie en neigen onze zenuw- en hersencellen meer tot het genereren van foute impulsen. Foute impulsen gegenereerd in sensorische cellen kunnen de symptomen van elektrosensitiviteit geven, terwijl die welke in de hersenen worden gegenereerd het mentaal functioneren kunnen beïnvloeden en ook tot stressgerelateerde hoofdpijn kunnen leiden. Zelfs mensen die zichzelf niet als elektrosensitief beschouwen krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename klachten wanneer ze voor langere tijd bloot staan aan de straling van Wi-Fi, snoerloze telefoons en mobieltjes.

Andere gerapporteerde gevolgen van langdurige blootstelling aan gepulste microgolven omvatten een verhoogd kankerrisico en het verlies van vruchtbaarheid. Dit lijkt geassocieerd te zijn met waarneembare schade aan cellulair DNA, waarschijnlijk als een gevolg van de lekkage van spijsverteringsenzymen uit de lysosomen (kleine deeltjes in levende cellen die de spijsvertering doen en afval recyclen) waarvan de membramen zijn beschadigd door de straling. De pulsen die worden gedragen door microgolven zijn bijzonder schadelijk. Dit is omdat hun zeer korte golflengte de transmissie mogelijk maakt van pulsen met een extreem snelle stijg-, en daaltijd en het is deze snelheid waarmee de velden veranderen (eerder dan hun totale energie) die de meeste biologische schade veroorzaakt. Dit katapulteert vitale calcium-ionen uit de celmembramen, waardoor ze als gevolg gaan lekken. Deze lekkage kan de grote meerderheid verklaren van de waargenomen negatieve effecten voor de gezondheid van langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling. Het is daarom onverstandig en beargumenteerd gevaarlijk om langere periodes te worden blootsgesteld aan Wi-Fi-transmittors, snoerloze telefoons en mobiele telefoons (vooral hun basisstations [= zendmasten] die 24 uur per dag 7 dagen in de week stralen). Publieke ruimtes moeten er zeker niet van worden voorzien voordat alle risico’s aan een onafhankelijke evaluatie zijn onderworpen. Alle claims die stellen dat ze onschuldig zijn omdat ze geen opwarming veroorzaken zijn volstrekt onverantwoord.“

Leggen we de oxidatieve/nitrosatieve stress van Warnke naast de calcium-flux van Goldsworthy (en de overige complicaties) dan krijgen we het zachte allesverwoestende langetermijneffect van chronische blootstelling aan zwakke microgolfstraling angstaanjagend duidelijk voor ogen: onze hele biologische basisstructuur wordt feitelijk langzaam maar zeker op celniveau uiteengereten en vernield. En dit gebeurt op gigaschaal over de hele wereld.

Tabel stralingschade bij verschillende stralingsterktes

Onderstaande tabel geeft een compilatie weer van stralingklachten bij verschillende stralingsterktes. Daaronder volgen nog laterale factoren die een belangrijke rol in dfe discussie zouden moeten spelen, maar eigenlijk standaard worden genegeerd.

Bovenop de ontoelaatbare stralingsniveaus in deze tabel, komen nog de volgende extra belastende factoren:

 1. De elkaar kruisende frequenties bv zendmaststraling x wifi verdubbelt het kankerrisico.
 2. De continu snel afwisselende frequenties zoals bij digitale tv, verergert de schade.
 3. Het continu afwisselen van stralingsvelden – tijdens het lopen door het huis, over straat, of als we slapen door fluctuaties als gevolg van wifi-gebruik door buren – is een extra gezondheidsbelasting.
 4. De 10 Hz puls van wifi en WiMax maakt celwanden lek. Alles tussen 6 en 20 Hz veroorzaakt grote calcium-ionen uitstoot en ontregeld de melatonineproductie in de epifyse. Hiermee wordt de lichaamsafweer tegen kankervorming (vooral borstkanker, prostaatkanker, huidkanker, geslachtsdelenkanker) enorm gereduceerd.
 5. De gedragen informatie geeft extra belastende factoren
 6. De duur van de blootstelling moet in aanmerking worden genomen: de stresshormonen adrenaline en noradrenaline stijgen continu de eerste zes maanden, na het aanzetten van een GSM-zendmast. De dopamine-waarde daalt daarentegen constant. Ook anderhalf jaar na het aanzetten van de zendmast wordt de begintoestand niet meer hersteld. Dit bleek uit een anderhalf jaar durend onderzoek in Beieren, waarbij gedurende anderhalf jaar ook de phenylethylamine aanhoudend daalde, hetgeen op chronische gezondheidsschade duidt. (Publicatie: Umwelt-Medizin Gesellschaft, 2011.)
 7. De complexe interferentie straling en biochemie. Straling blokkeert het ontgiftingsvermogen en de onderlinge communicatie van cellen. Zie Dr. Carlo’s therapie over de foutief als autistisch gediagnostiseerde kinderen, die in een stralingvrije omgeving weer ontgiftten waarna de autistische verschijnselen verdwenen.
 8. De complexe verhoging door straling van chemo-sensitiviteit, waardoor klachten aan voeding of materialen kunnen worden toegeschreven, die eigenlijk straling als oorzaak hebben.

DOOOZz Blog © 2019. Alle rechten voorbehouden.

2000 Euro Per dag?

Claim uw Recht!

Wilt u ook geen proefkonijn zijn van het nieuwe 5G-netwerk dat u van uw privacy berooft en mogelijk schadelijke effecten heeft op uw lichaam en geest?
De oplossing: Stel de directeuren van de telecomproviders en politici aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 2.000,- per dag, per overtreding.
Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond tegen Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation. 

https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html

De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van u en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de telecomproviders.

De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.

U doet de Bond een eenmalige bijdrage van € 29,- en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en u een vergoedingssom ontvangt.

U meldt zich aan via het aanmeldformulier op deze pagina. U kunt vervolgens kiezen voor een geautomatiseerde afhandeling met digitaal ondertekenen. Kiest u voor handmatige afhandeling, dan ontvangt u binnen 48 uur drie volledige contracten en een machtingsformulier die u dient in te vullen en die u moet ondertekenen, scannen (geen foto’s!) en sturen naar 5Gcontract@bondoverheidszaken.nl. U ontvangt van ons ook een BunQ Bank-betalingslink. Klikt u hierop, dan is de betaling zo geregeld. De contracten gaan naar de drie telecomproviders.

Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast, om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 730.000,- zolang activering van het 5G-netwerk plaatsvindt.

Ons streven is in eerste instantie het stoppen van het activeren van het 5G-netwerk, dat anders een grote inbreuk maakt op onze privacy en onze veiligheid mogelijk in gevaar brengt. Wij hebben voor de activering van 5G geen toestemming gegeven en willen dit feit juridisch ‘hard’ maken. Dit doen we door een verbintenis aan te gaan met de directeuren van de telecomproviders, voorafgaand aan de voorgenomen activering.

U kunt de door de Bond ontwikkelde contracten ook zelf invullen en opsturen naar de telecomproviders. U moet dan wel op eigen kosten drie aangetekende brieven versturen, waarvan de kosten € 25,50 (3 x € 8,50) bedragen. Doet u ook mee aan de actie tegen de politici, dan komen de kosten uit op € 68,- (8 x € 8,50). Het zelf versturen van de contracten betekent ook dat u zelf voor bezorging van de nota’s bij de aansprakelijke partijen moet zorgen en dat de advocaat- en gerechtskosten voor eigen rekening zijn. Het risico ligt dan ook bij u.

Schoolplein Meting Almere bij “De Optimist” 4000 µW/m².

Schoolplein meting "De Optimist"

Bij School “De optimist” is er 4000 µW/m² en hogere straling gemeten.

Een stralingsmeting bij De Optimist in “Tussen de Vaarten” leverde helaas weer schokkende resultaten op. De school, gelegen naast hoogspanningsmasten wat op zich al gezondheidsvragen met zich meebrengt, heeft ook te maken met zendmasten naast deze hoogspanningsmasten. Dit levert een dubbele doses qua straling op.

De meting waar Jochem en Jason zich mee bezig houden is puur de straling van de zendmasten. Nu was er op dit schoolplein een verrassing tijdens het meten. Het bleek dat er niet alleen van zendmasten straling komt. Er staat op dit plein een aantal palen waarmee je een spel kunt spelen. Dit werkt met straling. Hoe dit spel werkt is, zoals in het filmpje is te zien is, niet helemaal duidelijk, maar de stralingsmeter slaat uit en dat is een onaangename verassing.

De stralingsmeter slaat uit en geeft aan dat er op kinderooghoogte straling is (Het tere, lerende, groeiende kinderhoofd). Uit de lijst van blootstellingslimieten en gezondheidsschade die wij gebruiken, blijkt dat verschillende symptomen die kunnen voorkomen bij deze stralingsniveaus, veelvoorkomende klachten zijn van kinderen in deze tijd. Om maar twee dingen te noemen: erg drukt zijn en slaapstoornissen (Dit komt omdat de melatonine huishouding die onder andere onze slaap reguleert, word verstoord.) Wij vragen ons dan ook af of de straling eventueel een verband kan hebben met onder andere deze gezondheidsproblemen. volgens Jochem, Jason en andere leden van het stralingsmeetteam zou dit best kunnen.

Het blijft natuurlijk een optelsom van verschillende stralingsbronnen. Er zijn zoveel dingen die we tegenwoordig gebruiken die straling uitzenden. De grote vraag is: Moeten we niet eerst onderzoeken hoe we deze dingen veilig kunnen gebruiken? Er komt steeds meer onderzoek naar buiten die steeds meer de gevaren van straling aantonen.

Wat u misschien ook wel aan het denken kan zetten is de volgende vraag: Waarom hebben we 5G nodig? Uw telefoon doet het nu toch ook prima? Dus deze extra masten lijken er niet voor u te zijn. Maar voor wie staan zij er dan wel?

De grootste verzekeraar in Nederland weigert stralingsschade te verzekeren. Zij zien de claims voor de (toekomstige) schade veroorzaakt door straling wel hangen en treffen alvast voorbereidingen. Denkt u eens na. Waarom zou een verzekeraar stralingsschade niet meer willen vergoeden en/ of verzekeren?

Schommel : 3 v/m 4000 µW/m²
Hek : 3 v/m 1625 µW/m²
Kampv.plts.: 4 v/m 3900 µW/m²
Glijb.hvl. : 3 v/m 1900 µW/m²
Spel(hoog) : 3 v/m 2800 µW/m²
Spel(oogh.): 3 v/m 5050 µW/m²
Pannaveld : 2.4 v/m 1200 µW/m²

Dek je in tegen stralingsschade door #5G

11 juli 2019 rob vellekoop 5GBerichten

Duizenden wetenschappers geven aan dat 5G een bedreiging voor de gezondheid van de gehele mensheid is. De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G zal gaan veroorzaken en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is. Dus ook als je nog niet overtuigd bent van de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de komende tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is.

Wetenschappers

De talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De grote kracht van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Dat is ook de reden dat dit rapport gebaseerd is op degelijke wetenschappelijke onderzoeken, volgens de initiatiefnemers.

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het BioInitiative 2012 Rapport (inclusief updates van 2014/2017), de straling kan veroorzaken:

 • DNA-schade;
 • verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen;
 • reductie van vrije radicalen-wegvangende middelen – met name melatonine;
 • giftig voor het zenuwstelsel van mens en dier,
 • Alzheimer,
 • kankerverwekkend bij mensen (leukemie, borstkanker)
 • ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma van mens en dier (voortplanting);
 • effecten op het gedrag van de nakomelingen;
 • en effecten op de hersen- en schedelbotontwikkeling bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Oproep / Appeal – Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Samenvattend zijn dit de argumenten (lees de volledige oproep hier) tegen 5G.

Voorbeeldbrieven

Met de voorbeeldbrieven van de stichting Stralings Arm Nederland (SAN) kan je zowel gemeenteraadsleden aansprakelijk stellen en hen zich laten realiseren dat het gezondheidsrisico waarmee zij burgers opzadelen op hen persoonlijk verhaald zal worden. De leden stel je met de brief hoofdelijk aansprakelijk.
(volgens art. 6:162 BW voor hun eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G.)

Hetzelfde geldt voor telecomaanbieders. Door de publicaties van het Appeal en het Bio-initiative rapport kunnen zij weten van de gezondheidsrisico’s. Het toebrengen van opzettelijke schade is strafbaar (volgens. art. 53SR) en is daarnaast ook een onrechtmatige daad. (vervolgbaar in het Civiel Recht via art. 6:162 BW.)

Iedereen met een mobiel abonnement kan zijn provider aansprakelijk stellen voor de gevolgen van 5G, dat in het najaar van 2019 over Nederland zal worden uitgerold. Ook hier levert de SAN een brief als voorbeeld.

De brieven:
Aansprakelijkstelling providers
Aansprakelijkstelling gemeenteraadsleden 5G

Rob Vellekoop, 11 juli 2019

B-Meting, Homerushof, Sterrenschool, Almere Poort

Op verzoek nog een keer begonnen voor de sterrenschool, voor de deur meten we waardes van 150μW  tot 300μW 

Bij eerdere metingen aan de zijkant van het gebouw waar een zich een KDV bevind meten we net buiten de hekken waardes van 420μW  tot wel 1640μW  Achter het gebouw (Ten opzichte van de mast) viel de straling mee. bij de schommel tussen 10μW  en de 60μW  (nog niet echt gezond)

De verassing kwam vandaag door een idee om aan te bellen bij het appartementen complex ertegen over of eigenlijk naast de mast.

met succes, en een verschrikkelijke constatering. de kinderkamer werd een waarde gemeten van ruim 6000μW  en in de huiskamer met het raam open 36000 (zes en dertig duizend)μW 

Wij voelden het eigenlijk ook meteen en dit heeft niets met overgevoeligheid te maken. ander symptomen die bekend voorkwamen waren hoofdpijn en slaap problemen, en ook andere “Slaap issues” waar een gemeenschappelijke deler in voor kwam.

Nachtrust van de kleine werd ook opgemerkt in de tabel is melatonine een voorkomend symptoom bij al veel lagere waarden… zie tabel

Dit zijn waarden waar volgens onderzoek : Hoogsignificante veranderingen in cortex en hippocampus optreden bij mensen, Geheugenverslechtering bij kinderen , leukemie, miskramen, zeer sterke melatonine reductie, serotonine reductie, hartaanvallen, hartritmestoornissen, mee gepaard gaan. en dan zijn dit er nog maar een paar van de veel voorkomende dagelijkse klachten.

Het probleem met 4G is al groter dan we weten… laat staan zomenteen 5G

Stel vragen binnen de scholen, clubs, gemeenten, aan elkaar.

Jason Wolmuis