2000 Euro Per dag?

Claim uw Recht!

Wilt u ook geen proefkonijn zijn van het nieuwe 5G-netwerk dat u van uw privacy berooft en mogelijk schadelijke effecten heeft op uw lichaam en geest?
De oplossing: Stel de directeuren van de telecomproviders en politici aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 2.000,- per dag, per overtreding.
Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond tegen Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation. 

https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html

De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van u en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de telecomproviders.

De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.

U doet de Bond een eenmalige bijdrage van € 29,- en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en u een vergoedingssom ontvangt.

U meldt zich aan via het aanmeldformulier op deze pagina. U kunt vervolgens kiezen voor een geautomatiseerde afhandeling met digitaal ondertekenen. Kiest u voor handmatige afhandeling, dan ontvangt u binnen 48 uur drie volledige contracten en een machtingsformulier die u dient in te vullen en die u moet ondertekenen, scannen (geen foto’s!) en sturen naar 5Gcontract@bondoverheidszaken.nl. U ontvangt van ons ook een BunQ Bank-betalingslink. Klikt u hierop, dan is de betaling zo geregeld. De contracten gaan naar de drie telecomproviders.

Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast, om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 730.000,- zolang activering van het 5G-netwerk plaatsvindt.

Ons streven is in eerste instantie het stoppen van het activeren van het 5G-netwerk, dat anders een grote inbreuk maakt op onze privacy en onze veiligheid mogelijk in gevaar brengt. Wij hebben voor de activering van 5G geen toestemming gegeven en willen dit feit juridisch ‘hard’ maken. Dit doen we door een verbintenis aan te gaan met de directeuren van de telecomproviders, voorafgaand aan de voorgenomen activering.

U kunt de door de Bond ontwikkelde contracten ook zelf invullen en opsturen naar de telecomproviders. U moet dan wel op eigen kosten drie aangetekende brieven versturen, waarvan de kosten € 25,50 (3 x € 8,50) bedragen. Doet u ook mee aan de actie tegen de politici, dan komen de kosten uit op € 68,- (8 x € 8,50). Het zelf versturen van de contracten betekent ook dat u zelf voor bezorging van de nota’s bij de aansprakelijke partijen moet zorgen en dat de advocaat- en gerechtskosten voor eigen rekening zijn. Het risico ligt dan ook bij u.

Schoolplein Meting Almere bij “De Optimist” 4000 µW/m².

Schoolplein meting "De Optimist"

Bij School “De optimist” is er 4000 µW/m² en hogere straling gemeten.

Een stralingsmeting bij De Optimist in “Tussen de Vaarten” leverde helaas weer schokkende resultaten op. De school, gelegen naast hoogspanningsmasten wat op zich al gezondheidsvragen met zich meebrengt, heeft ook te maken met zendmasten naast deze hoogspanningsmasten. Dit levert een dubbele doses qua straling op.

De meting waar Jochem en Jason zich mee bezig houden is puur de straling van de zendmasten. Nu was er op dit schoolplein een verrassing tijdens het meten. Het bleek dat er niet alleen van zendmasten straling komt. Er staat op dit plein een aantal palen waarmee je een spel kunt spelen. Dit werkt met straling. Hoe dit spel werkt is, zoals in het filmpje is te zien is, niet helemaal duidelijk, maar de stralingsmeter slaat uit en dat is een onaangename verassing.

De stralingsmeter slaat uit en geeft aan dat er op kinderooghoogte straling is (Het tere, lerende, groeiende kinderhoofd). Uit de lijst van blootstellingslimieten en gezondheidsschade die wij gebruiken, blijkt dat verschillende symptomen die kunnen voorkomen bij deze stralingsniveaus, veelvoorkomende klachten zijn van kinderen in deze tijd. Om maar twee dingen te noemen: erg drukt zijn en slaapstoornissen (Dit komt omdat de melatonine huishouding die onder andere onze slaap reguleert, word verstoord.) Wij vragen ons dan ook af of de straling eventueel een verband kan hebben met onder andere deze gezondheidsproblemen. volgens Jochem, Jason en andere leden van het stralingsmeetteam zou dit best kunnen.

Het blijft natuurlijk een optelsom van verschillende stralingsbronnen. Er zijn zoveel dingen die we tegenwoordig gebruiken die straling uitzenden. De grote vraag is: Moeten we niet eerst onderzoeken hoe we deze dingen veilig kunnen gebruiken? Er komt steeds meer onderzoek naar buiten die steeds meer de gevaren van straling aantonen.

Wat u misschien ook wel aan het denken kan zetten is de volgende vraag: Waarom hebben we 5G nodig? Uw telefoon doet het nu toch ook prima? Dus deze extra masten lijken er niet voor u te zijn. Maar voor wie staan zij er dan wel?

De grootste verzekeraar in Nederland weigert stralingsschade te verzekeren. Zij zien de claims voor de (toekomstige) schade veroorzaakt door straling wel hangen en treffen alvast voorbereidingen. Denkt u eens na. Waarom zou een verzekeraar stralingsschade niet meer willen vergoeden en/ of verzekeren?

Schommel : 3 v/m 4000 µW/m²
Hek : 3 v/m 1625 µW/m²
Kampv.plts.: 4 v/m 3900 µW/m²
Glijb.hvl. : 3 v/m 1900 µW/m²
Spel(hoog) : 3 v/m 2800 µW/m²
Spel(oogh.): 3 v/m 5050 µW/m²
Pannaveld : 2.4 v/m 1200 µW/m²

Dek je in tegen stralingsschade door #5G

11 juli 2019 rob vellekoop 5GBerichten

Duizenden wetenschappers geven aan dat 5G een bedreiging voor de gezondheid van de gehele mensheid is. De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G zal gaan veroorzaken en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is. Dus ook als je nog niet overtuigd bent van de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de komende tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is.

Wetenschappers

De talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De grote kracht van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Dat is ook de reden dat dit rapport gebaseerd is op degelijke wetenschappelijke onderzoeken, volgens de initiatiefnemers.

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het BioInitiative 2012 Rapport (inclusief updates van 2014/2017), de straling kan veroorzaken:

  • DNA-schade;
  • verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen;
  • reductie van vrije radicalen-wegvangende middelen – met name melatonine;
  • giftig voor het zenuwstelsel van mens en dier,
  • Alzheimer,
  • kankerverwekkend bij mensen (leukemie, borstkanker)
  • ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma van mens en dier (voortplanting);
  • effecten op het gedrag van de nakomelingen;
  • en effecten op de hersen- en schedelbotontwikkeling bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Oproep / Appeal – Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Samenvattend zijn dit de argumenten (lees de volledige oproep hier) tegen 5G.

Voorbeeldbrieven

Met de voorbeeldbrieven van de stichting Stralings Arm Nederland (SAN) kan je zowel gemeenteraadsleden aansprakelijk stellen en hen zich laten realiseren dat het gezondheidsrisico waarmee zij burgers opzadelen op hen persoonlijk verhaald zal worden. De leden stel je met de brief hoofdelijk aansprakelijk.
(volgens art. 6:162 BW voor hun eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G.)

Hetzelfde geldt voor telecomaanbieders. Door de publicaties van het Appeal en het Bio-initiative rapport kunnen zij weten van de gezondheidsrisico’s. Het toebrengen van opzettelijke schade is strafbaar (volgens. art. 53SR) en is daarnaast ook een onrechtmatige daad. (vervolgbaar in het Civiel Recht via art. 6:162 BW.)

Iedereen met een mobiel abonnement kan zijn provider aansprakelijk stellen voor de gevolgen van 5G, dat in het najaar van 2019 over Nederland zal worden uitgerold. Ook hier levert de SAN een brief als voorbeeld.

De brieven:
Aansprakelijkstelling providers
Aansprakelijkstelling gemeenteraadsleden 5G

Rob Vellekoop, 11 juli 2019

B-Meting, Homerushof, Sterrenschool, Almere Poort

Op verzoek nog een keer begonnen voor de sterrenschool, voor de deur meten we waardes van 150μW  tot 300μW 

Bij eerdere metingen aan de zijkant van het gebouw waar een zich een KDV bevind meten we net buiten de hekken waardes van 420μW  tot wel 1640μW  Achter het gebouw (Ten opzichte van de mast) viel de straling mee. bij de schommel tussen 10μW  en de 60μW  (nog niet echt gezond)

De verassing kwam vandaag door een idee om aan te bellen bij het appartementen complex ertegen over of eigenlijk naast de mast.

met succes, en een verschrikkelijke constatering. de kinderkamer werd een waarde gemeten van ruim 6000μW  en in de huiskamer met het raam open 36000 (zes en dertig duizend)μW 

Wij voelden het eigenlijk ook meteen en dit heeft niets met overgevoeligheid te maken. ander symptomen die bekend voorkwamen waren hoofdpijn en slaap problemen, en ook andere “Slaap issues” waar een gemeenschappelijke deler in voor kwam.

Nachtrust van de kleine werd ook opgemerkt in de tabel is melatonine een voorkomend symptoom bij al veel lagere waarden… zie tabel

Dit zijn waarden waar volgens onderzoek : Hoogsignificante veranderingen in cortex en hippocampus optreden bij mensen, Geheugenverslechtering bij kinderen , leukemie, miskramen, zeer sterke melatonine reductie, serotonine reductie, hartaanvallen, hartritmestoornissen, mee gepaard gaan. en dan zijn dit er nog maar een paar van de veel voorkomende dagelijkse klachten.

Het probleem met 4G is al groter dan we weten… laat staan zomenteen 5G

Stel vragen binnen de scholen, clubs, gemeenten, aan elkaar.

Jason Wolmuis

Hoe herken je 5G

Hoe herken je 5g. En de gemeente Maastricht had toestemming gegeven voor een kleine test met deze gevaarlijke straling. Maar de telecom bedrijven zetten het meteen groot op. Mensen kom massaal in opstand want dit gaat mis. Voor mij wederom een voorbeeld van het falende beleid. En ook waarschijnlijk de reden waardoor ik de afgelopen weken rondloop met ernstige hoofdpijnklachten. Kitty Nuyts, Gert-Jan.Krabbendam@maastricht.nl. facebook @stralingsinfo

Geplaatst door Rico Maastricht op Donderdag 22 augustus 2019

Geplaatst door Rico Maastricht op Donderdag 22 augustus 2019

Graag massaal delen
Teken dus protest aan bij de gemeente en gebruik daarvoor de onderstaande tekst..

Hier de brief om protest aan te tekenen tegen deze uitrol van 5 G. en wil je een postzegel uitsparen stuur hem dan per mail naar Gert-Jan.Krabbendam@maastricht.nl

Beste mensen,
Hier de brief: ondertekenen en opsturen/ inleveren bij de gemeente op de markt.
Deel hem zo veel mogelijk en laten we 5G een halt toe roepen.

Informatieverzoek
:
Gemeente Maastricht
t.a.v. College van Burgemeester &Wethouders en alle gemeenteraadsleden
Postbus 1992 (Markt 78)
6201 BZ Maastricht (6211 CL Maastricht)
tel.: 14 043 
Email gemeenteraad: griffie@gemeenteraadmaastricht.nl
Maastricht, 21 augustus 2019
Geachte leden van College en Gemeenteraad,
Ondergetekende is verontrust over de genoemde uitrol van het 5G netwerk.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt daarin een actieve rol, mogelijk met goedkeuring van uw gemeente. In haar brief van 27-06 jl. aan de Vaste Kamercommissie EZ schrijft de VNG: “Gemeenten steunen de uitrol van 5G….. In de nota is opgenomen dat een van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte.”
Dit heeft ertoe geleid dat in de Wet Telecommunicatie, die in het najaar bij de Tweede Kamer geagendeerd is, onder #6 de volgende passage is opgenomen: “De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.” Gelukkig ligt deze wet nog ter consultatie (https://www.interneconsultatie.nl/telecomcode) tot 9 september.
Ondergetekende concludeert uit dit wetsvoorstel dat de VNG bepleit de democratie op gemeentelijk niveau uit te schakelen en burgers, die (mogelijke) gezondheidsschade vrezen, buiten spel te zetten qua inspraak- en / of bezwaarprocedures.
Graag verneem ik van u:
1. wie namens Gemeente Maastricht zitting heeft in de VNG?
2. Of u als Raad en / of College ingestemd hebt met de positie, welke de VNG met bovengenoemde brief inneemt?
3. Of u willens en wetens voornemens bent om mijn burgerrechten op gemeentelijk niveau via landelijke wetgeving te laten uitschakelen?
4. Welke zwaarwegende motieven u hebt, indien het antwoord op vraag 3 -ja- zou zijn?
Graag ontvang ik van zowel College als Gemeenteraad uw standpunt, zodat ik mij kan beraden op vervolgstappen.
Tekenend met vriendelijke groet,
Naam: …………………………… Handtekening: ……………………………
Deze brief os opgesteld door de juridisch adviseur van de stichting stralingsarm.nederland@protonmail.com

Onduidelijkheid over gezondheidrisico’s 5G-netwerk

Randy Beaumont en Pascal Courbois Geplaatst op woensdag 21 augustus 2019 – 21:33

Alle media bekijken Foto: L1

Een groep Maastrichtenaren is bezorgd over de komst van het 5G-netwerk vanwege mogelijke gezondheidsgevolgen.

De groep Maastricht Straling Info hield woensdagavond een informatiebijeenkomst met als doel het onderwerp op de politieke agenda van gemeente Maastricht te krijgen.

Telefoon uit
Een 75-tal geïnteresseerden personen is naar de informatieavond in Centre Ceramique in Maastricht gekomen, dat vanwege een hogere verwachte opkomst als nieuwe locatie was aangewezen. De avond begon met de vraag of iedereen zijn telefoon wilde uitzetten, want er zijn mensen in de zaal die elektrohypersensitiviteit hebben, oftewel die overgevoelig zijn voor elektrostraling.

Militair wapen
De ergste doemscenario’s over wat 3-4-5G met het lichaam zou doen, passeren de revue. Een van de sprekers van deze avond zegt ervaringsdeskundige te zijn wat betreft de negatieve ervaring van de straling op zijn lichaam en die mede daardoor verschillende klachten en een burn-out zou hebben gehad. Een andere spreker laat zien dat 5G ook gebruikt kan worden als militair wapen. De boodschap van de avond is duidelijk: “5G is het paard van Troje. We zouden het niet moeten willen.”

Gezondheidrisico’s
Als het 5G-netwerk er komt, komen er ook meer zendmasten in het straatbeeld. “Om de honderd meter moet een smart cellkomen vanwege de korte golven van 5G”, vertelt organisator Arno Kerbusch. “Er is niet bekend dat er gezondheidsrisico’s zijn, maar er zijn veel bewijzen dat het ongezond is. Dat wordt genegeerd”, stelt Kerbusch. “Ze kunnen ook niet bewijzen dat het wél gezond is.”

5G komt naar Nederland
Het kabinet maakt ruim baan voor de aanleg van de 5G-zendmasten in Nederland en verplicht gemeenten mee te werken aan de aanleg voor het supersnelle internet. Later dit jaar wordt naar verwachting bekend in welk jaar het 5G-netwerk in ons land wordt uitgerold.

‘Geen gezondheidsgevaar’
GroenLinks sloeg in april nog alarm over mogelijke gezondheidsrisico’s van straling bij 5G-antennes en vroeg om extra onderzoek, zo meldde het AD deze zomer. Maar volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en minister Bruno Bruins van Medische Zorg is dat niet nodig, ‘omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidsgevaar.’

‘Schadelijk voor mens en milieu’
Toch zijn er ook geluiden dat de straling van het nieuw te lanceren netwerk slecht is. In 2017 stuurden 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een brandbrief naar de Europese Unie. Volgens hen zal 5G de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop het reeds bestaande 2G, 3G, 4G en WiFi. ‘Die straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu’. Volgens de wetenschappers blijkt uit sommige onderzoeken dat er een verband is tussen straling en hersentumoren, Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.

Lichaam warmt op
Volgens NRC claimt een ander wetenschappelijk onderzoek dat mensen opwarmen door zendmasten en telefoons. Een klein beetje maar, maar de angst is er niet minder om. De 5G-radiotechniek is dan wel efficiënter, sneller en flexibeler dan 4G, de blootstellingslimieten zijn erg belangrijk. Die worden landelijk bepaald. Brussel, dat zijn eigen blootstellingslimiet bepaalt, weigert de komst van 5G zelfs. De minister van Milieu vindt dat Brusselaars geen proefkonijnen zijn.

Eerste test al bezig
In Maastricht test VodafoneZiggo momenteel al met een 5G-zendmast. Dat was niet bekend bij de gemeente Maastricht, blijkt uit schriftelijke vragen van de PvdA in handen van L1. De gemeente zocht naar aanleiding van publicaties in de media zelf contact met VodafoneZiggo. De telecomgigant dacht dat met het afgeven van een testlicentie door het ministerie van Economie en Klimaat de gemeente ook zou worden geïnformeerd. Dat incident en ontbreken van communicatie over 5G baart Kerbusch zorgen.

5G uitstellen of halt toeroepen
Woensdagavond kwamen ongeveer 75 bezoekers naar de bijeenkomst toe. Ook vier politieke partijen waren daar om informatie in te winnen. De organisatie moet tweehonderd handtekeningen krijgen om het onderwerp op de politieke agenda in Maastricht te krijgen. “Maastricht is wellicht de eerste stad in Nederland waar burgers en politiek samen tegen de uitrol zijn, en van waaruit mogelijk een uitstel of halt tegen 5G komt”, hoopt Kerbusch.

“Inwoners Heeg zijn ernstig ziek geworden door zendmast”

11 apr 2016 – 05:30 Frysk Leesvoor

Tientallen inwoners van Heeg zijn mogelijk ernstig ziek geworden door de aanwezigheid van de zendmast in het centrum van het dorp. Ze roepen de gemeente Súdwest-Fryslân op om de zendmast te verplaatsen naar een andere locatie. De inwoners leggen zelf een directe link tussen hun gezondheidsklachten en de zendmast op het dak van het gezondheidscentrum.

Nu de onrust vooral aan de Molefinne en Tollewei grote vormen aanneemt, hebben verschillende inwoners een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Die moet de mast zo snel mogelijk verplaatsen, zeggen ze.

Een van de mensen uit Heeg die een bezwaarschrift heeft geschreven, Gerben Postema, heeft het verband gelegd tussen de aanwezigheid van de mast en de gezondheidsklachten. Hij mat na gezondheidsproblemen van zijn vrouw een straling die wel twintig keer hoger was dan normaal.

Schoolplein meting Columbus school Almere

Een stralingsmeting gedaan rondom de mast op het ei van columbus
meer info : http://bit.ly/5gnederland

Een grote zendmast die straling uitstrijkt over het schoolplein. het is zorgwekkend, hoeveel blootstelling er is aan straling. welke symptomen herkent u…?

Kijk voor meer info : http://www.gelehesjes-nederland.nl/in… de waardes waren op sommige momenten te hoog voor de profesionele apparatuur,

die kan meten tot 2000 μW (10.000 x de Maximale veilig(gestelde)hoeveelheid) hoe kan de gemeent het verzinnen om z’n mast boven een schoolplein te hangen?

Hoe kan een school hier mee instemmen? Stel vragen… Infromeer u…