Hoe herken je 5G

Hoe herken je 5g. En de gemeente Maastricht had toestemming gegeven voor een kleine test met deze gevaarlijke straling. Maar de telecom bedrijven zetten het meteen groot op. Mensen kom massaal in opstand want dit gaat mis. Voor mij wederom een voorbeeld van het falende beleid. En ook waarschijnlijk de reden waardoor ik de afgelopen weken rondloop met ernstige hoofdpijnklachten. Kitty Nuyts, Gert-Jan.Krabbendam@maastricht.nl. facebook @stralingsinfo

Geplaatst door Rico Maastricht op Donderdag 22 augustus 2019

Geplaatst door Rico Maastricht op Donderdag 22 augustus 2019

Graag massaal delen
Teken dus protest aan bij de gemeente en gebruik daarvoor de onderstaande tekst..

Hier de brief om protest aan te tekenen tegen deze uitrol van 5 G. en wil je een postzegel uitsparen stuur hem dan per mail naar Gert-Jan.Krabbendam@maastricht.nl

Beste mensen,
Hier de brief: ondertekenen en opsturen/ inleveren bij de gemeente op de markt.
Deel hem zo veel mogelijk en laten we 5G een halt toe roepen.

Informatieverzoek
:
Gemeente Maastricht
t.a.v. College van Burgemeester &Wethouders en alle gemeenteraadsleden
Postbus 1992 (Markt 78)
6201 BZ Maastricht (6211 CL Maastricht)
tel.: 14 043 
Email gemeenteraad: griffie@gemeenteraadmaastricht.nl
Maastricht, 21 augustus 2019
Geachte leden van College en Gemeenteraad,
Ondergetekende is verontrust over de genoemde uitrol van het 5G netwerk.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt daarin een actieve rol, mogelijk met goedkeuring van uw gemeente. In haar brief van 27-06 jl. aan de Vaste Kamercommissie EZ schrijft de VNG: “Gemeenten steunen de uitrol van 5G….. In de nota is opgenomen dat een van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte.”
Dit heeft ertoe geleid dat in de Wet Telecommunicatie, die in het najaar bij de Tweede Kamer geagendeerd is, onder #6 de volgende passage is opgenomen: “De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.” Gelukkig ligt deze wet nog ter consultatie (https://www.interneconsultatie.nl/telecomcode) tot 9 september.
Ondergetekende concludeert uit dit wetsvoorstel dat de VNG bepleit de democratie op gemeentelijk niveau uit te schakelen en burgers, die (mogelijke) gezondheidsschade vrezen, buiten spel te zetten qua inspraak- en / of bezwaarprocedures.
Graag verneem ik van u:
1. wie namens Gemeente Maastricht zitting heeft in de VNG?
2. Of u als Raad en / of College ingestemd hebt met de positie, welke de VNG met bovengenoemde brief inneemt?
3. Of u willens en wetens voornemens bent om mijn burgerrechten op gemeentelijk niveau via landelijke wetgeving te laten uitschakelen?
4. Welke zwaarwegende motieven u hebt, indien het antwoord op vraag 3 -ja- zou zijn?
Graag ontvang ik van zowel College als Gemeenteraad uw standpunt, zodat ik mij kan beraden op vervolgstappen.
Tekenend met vriendelijke groet,
Naam: …………………………… Handtekening: ……………………………
Deze brief os opgesteld door de juridisch adviseur van de stichting stralingsarm.nederland@protonmail.com

Onduidelijkheid over gezondheidrisico’s 5G-netwerk

Randy Beaumont en Pascal Courbois Geplaatst op woensdag 21 augustus 2019 – 21:33

Alle media bekijken Foto: L1

Een groep Maastrichtenaren is bezorgd over de komst van het 5G-netwerk vanwege mogelijke gezondheidsgevolgen.

De groep Maastricht Straling Info hield woensdagavond een informatiebijeenkomst met als doel het onderwerp op de politieke agenda van gemeente Maastricht te krijgen.

Telefoon uit
Een 75-tal geïnteresseerden personen is naar de informatieavond in Centre Ceramique in Maastricht gekomen, dat vanwege een hogere verwachte opkomst als nieuwe locatie was aangewezen. De avond begon met de vraag of iedereen zijn telefoon wilde uitzetten, want er zijn mensen in de zaal die elektrohypersensitiviteit hebben, oftewel die overgevoelig zijn voor elektrostraling.

Militair wapen
De ergste doemscenario’s over wat 3-4-5G met het lichaam zou doen, passeren de revue. Een van de sprekers van deze avond zegt ervaringsdeskundige te zijn wat betreft de negatieve ervaring van de straling op zijn lichaam en die mede daardoor verschillende klachten en een burn-out zou hebben gehad. Een andere spreker laat zien dat 5G ook gebruikt kan worden als militair wapen. De boodschap van de avond is duidelijk: “5G is het paard van Troje. We zouden het niet moeten willen.”

Gezondheidrisico’s
Als het 5G-netwerk er komt, komen er ook meer zendmasten in het straatbeeld. “Om de honderd meter moet een smart cellkomen vanwege de korte golven van 5G”, vertelt organisator Arno Kerbusch. “Er is niet bekend dat er gezondheidsrisico’s zijn, maar er zijn veel bewijzen dat het ongezond is. Dat wordt genegeerd”, stelt Kerbusch. “Ze kunnen ook niet bewijzen dat het wél gezond is.”

5G komt naar Nederland
Het kabinet maakt ruim baan voor de aanleg van de 5G-zendmasten in Nederland en verplicht gemeenten mee te werken aan de aanleg voor het supersnelle internet. Later dit jaar wordt naar verwachting bekend in welk jaar het 5G-netwerk in ons land wordt uitgerold.

‘Geen gezondheidsgevaar’
GroenLinks sloeg in april nog alarm over mogelijke gezondheidsrisico’s van straling bij 5G-antennes en vroeg om extra onderzoek, zo meldde het AD deze zomer. Maar volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en minister Bruno Bruins van Medische Zorg is dat niet nodig, ‘omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidsgevaar.’

‘Schadelijk voor mens en milieu’
Toch zijn er ook geluiden dat de straling van het nieuw te lanceren netwerk slecht is. In 2017 stuurden 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een brandbrief naar de Europese Unie. Volgens hen zal 5G de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop het reeds bestaande 2G, 3G, 4G en WiFi. ‘Die straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu’. Volgens de wetenschappers blijkt uit sommige onderzoeken dat er een verband is tussen straling en hersentumoren, Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.

Lichaam warmt op
Volgens NRC claimt een ander wetenschappelijk onderzoek dat mensen opwarmen door zendmasten en telefoons. Een klein beetje maar, maar de angst is er niet minder om. De 5G-radiotechniek is dan wel efficiënter, sneller en flexibeler dan 4G, de blootstellingslimieten zijn erg belangrijk. Die worden landelijk bepaald. Brussel, dat zijn eigen blootstellingslimiet bepaalt, weigert de komst van 5G zelfs. De minister van Milieu vindt dat Brusselaars geen proefkonijnen zijn.

Eerste test al bezig
In Maastricht test VodafoneZiggo momenteel al met een 5G-zendmast. Dat was niet bekend bij de gemeente Maastricht, blijkt uit schriftelijke vragen van de PvdA in handen van L1. De gemeente zocht naar aanleiding van publicaties in de media zelf contact met VodafoneZiggo. De telecomgigant dacht dat met het afgeven van een testlicentie door het ministerie van Economie en Klimaat de gemeente ook zou worden geïnformeerd. Dat incident en ontbreken van communicatie over 5G baart Kerbusch zorgen.

5G uitstellen of halt toeroepen
Woensdagavond kwamen ongeveer 75 bezoekers naar de bijeenkomst toe. Ook vier politieke partijen waren daar om informatie in te winnen. De organisatie moet tweehonderd handtekeningen krijgen om het onderwerp op de politieke agenda in Maastricht te krijgen. “Maastricht is wellicht de eerste stad in Nederland waar burgers en politiek samen tegen de uitrol zijn, en van waaruit mogelijk een uitstel of halt tegen 5G komt”, hoopt Kerbusch.

“Inwoners Heeg zijn ernstig ziek geworden door zendmast”

11 apr 2016 – 05:30 Frysk Leesvoor

Tientallen inwoners van Heeg zijn mogelijk ernstig ziek geworden door de aanwezigheid van de zendmast in het centrum van het dorp. Ze roepen de gemeente Súdwest-Fryslân op om de zendmast te verplaatsen naar een andere locatie. De inwoners leggen zelf een directe link tussen hun gezondheidsklachten en de zendmast op het dak van het gezondheidscentrum.

Nu de onrust vooral aan de Molefinne en Tollewei grote vormen aanneemt, hebben verschillende inwoners een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Die moet de mast zo snel mogelijk verplaatsen, zeggen ze.

Een van de mensen uit Heeg die een bezwaarschrift heeft geschreven, Gerben Postema, heeft het verband gelegd tussen de aanwezigheid van de mast en de gezondheidsklachten. Hij mat na gezondheidsproblemen van zijn vrouw een straling die wel twintig keer hoger was dan normaal.

Schoolplein meting Columbus school Almere

Een stralingsmeting gedaan rondom de mast op het ei van columbus
meer info : http://bit.ly/5gnederland

Een grote zendmast die straling uitstrijkt over het schoolplein. het is zorgwekkend, hoeveel blootstelling er is aan straling. welke symptomen herkent u…?

Kijk voor meer info : http://www.gelehesjes-nederland.nl/in… de waardes waren op sommige momenten te hoog voor de profesionele apparatuur,

die kan meten tot 2000 μW (10.000 x de Maximale veilig(gestelde)hoeveelheid) hoe kan de gemeent het verzinnen om z’n mast boven een schoolplein te hangen?

Hoe kan een school hier mee instemmen? Stel vragen… Infromeer u…

Onrust over straling UMTS-mast bij basisschool Columbus

Door Marcel Beijer

POORT – Er is onrust ontstaan over een UMTS-mast bij basisschool Columbus in Poort. Op een filmpje dat op YouTube is geplaatst wordt de straling gemeten die soms oploopt tot wel 1700 keer de toegestane hoeveelheid. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden trekt de metingen in twijfel.

De straling van de UMTS-mast is hoog, maar wat zijn de gevolgen? (Bron: YouTube)

De meting is verricht door Ankie Withagen op verzoek van bewoner Jason Wolmuis die tegenover de school aan de Marco Poloroute woont. Ze gebruikt daarvoor een meter die geregeld hoge stralingswaardes laat zien, onder meer ook bij een speeltoestel op het schoolplein. “Ik zou mijn kind hier niet laten spelen”, gruwelt Withagen.

Withagen werkt samen met Louis van der Kallen, een raadslid in Bergen op Zoom die zich al jaren actief bezighoudt met straling van masten. Hij meldt desgevraagd dat de UMTS-mast in Poort geen uitzondering is. “Het geldt feitelijk voor alle masten die in ons land staan. Wij wijzen op de gevolgen van de straling.”
De Nederlandse overheid stelt een blootstellingsnorm van maximaal 20 miljoen microwatt per vierkante meter (µW/m2) als veilige norm, zegt Van der Kallen. “Een absurde norm. In Amerika hanteren ze een limiet van 6 miljoen en in Vlaanderen zelfs 1,2 miljoen. Het slaat helemaal nergens op. Bovendien zijn die normen vastgesteld in 1999, toen waren er nog nauwelijks mobieltjes.”


Gevaar

Van der Kallen waakt voor paniek rond de school in Poort. “Die UMTS-mast staat niet op zichzelf. Die metingen gelden voor alle masten. Hoe meer we gebruik maken van onze smartphones, magnetrons, afstandsbedieningen, hoe meer we blootstaan aan die gevaren. Wie een halve dag met zijn laptop op de knieën zit, staat aan net zoveel straling bloot als het maken van 1000 röntgenfoto’s. In dat laatste geval word de medewerker beschermd door een loden plaat, maar om die laptop maakt niemand zich druk.”


Roeping

Van der Kallen, opgeleid als technisch fysicus, heeft er zijn roeping van gemaakt om te wijzen op de gevaren. “Er liggen wel onderzoeken dat bij 0,7 µW/m2 planten al schade oplopen en bij 160 µW/m2 kinderen een dubbele kans op leukemie oplopen. En dan zijn er nog de onbewezen symptomen: kinderen die aandacht- en geheugenstoringen hebben. Mensen die steeds vaker klachten hebben over prikkelbaarheid, depressie, verzwakt libido, hoofdpijn, slaapstoornissen en chronische vermoeidheid. Daar zou eens goed onafhankelijk onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar dat is lastig, want die onderzoeken worden vaak gefinancierd door bedrijven die belang hebben bij de uitkomst.”


5G

In Almere wemelt het van de UMTS/4G-masten. Volgens Van der Kallen is die tendens niet meer tegen te houden, maar zouden de masten niet bij scholen moeten staan. “Je zou kunnen afspreken om ze op meer afgelegen locaties te plaatsen. Maar dat gaat ten koste van het bereik van de apparatuur. Dan krijg je daar weer klachten over. Straling is niet te zien, de nadelen dus ook niet. Dus bekommeren weinig mensen zich er om. Het is tijd dat we wakker worden, zeker ook omdat inmiddels de discussie losbarst over de komst van 5G-netwerken. Dan krijg je nóg meer straling.”
De EU wil dat 5G-netwerk zo snel mogelijk uitrollen. Maar in 2017 stuurden 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een brandbrief aan de Europese Unie met een duidelijke boodschap: ‘5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G en WiFi. Die straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu’. 
Van der Kallen: “We zullen eerst met zijn allen moeten erkennen dat straling schadelijk is. Die stap is nog niet eens gemaakt.”

Kenniscentrum
Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden ziet de metingen in Almere niet als zorgwekkend. “De metingen die gedaan zijn worden gedaan met bouwbiologische waarden, de SBM-norm. Dat zijn niet de waarden die in Nederland gelden en hebben hier geen enkele status. Daarbij werken we met Volt per meter (V/m) In Nederland ligt de norm dan op 61 V/m. De UMTS-masten in Nederland zitten maximaal op 3 V/m. Dat zit dus heel ver onder de norm. Met de komst van 5G wordt waarschijnlijk gebruikt gemaakt van drie verschillende frequenties. Twee daarvan kennen we al. eén ligt gelijk aan de GSM-frequentie en de tweede zit tussen twee WiFi-frequenties in. De derde ligt wel hoger en wordt nu alleen nog gebruikt voor straalverbindingen.”
Het Kennisplatform stelt dat er ook voor de 5G-frequenties blootstellingslimieten zijn, en dat alle apparatuur aan die blootstellingslimieten moet voldoen, ook wanneer er veel zendapparatuur tegelijk wordt gebruikt, en ook als 5G naast de huidige masten van 4G, 3G en WiFi komt. 

_______________________

Advies Raad van Europa

De Raad van Europa gaf eerder een advies over het gebruik van mobiele apparaten:

‘Voor kinderen en scholen in het algemeen geldt dat computers met draadaansluiting de voorkeur verdienen. Aanvullend is het advies om het gebruik van mobiele apparaten strikt te reguleren in en rond de school.’Artikel geplaatst op: 20 augustus 2019 – 13:34